top of page

קהילה מקדמת תעסוקה

האם אתם חווים חוסר בכוח אדם עקב מצב החירום? זקוקים לסיוע יעיל ומיידי?

 

אנחנו צוות יזמים מקומי הפועל בשיתוף עם מנהלי אזורי התעשיה ומנכ"לי החברות הכלכליות - על מנת לחבר בין צרכי התעשייה לבין תושבי האזור. 


בעלי מקצוע, עובדים רבים בעלי מגוון יכולות זמינים עבורכם עקב תת תעסוקה / רצון ויכולת להתנדב/ סטטוס בין עבודות וכד'. 


המטרה - לשלב משאבים ולהביא רצף תפקודי לארגונים ולתושבי הקהילה- עד לחזרת העובדים המגויסים וחזרה לשגרה. 


זוהי הזדמנות לשיתוף פעולה אזורי, מענה לצרכים זמניים / מתמשכים והערכות ליום שאחרי. 


בשלב הראשון נבקש למפות את הצרכים שלכם. לצורך כך הנכם מוזמנים להשיב על השאלות הבאות.
לימים רגועים במהרה,


 צוות המיזם, 
שמוליק דודאי  - מנכ"ל חכ"ל משגב
משה ונגר - מנכ"ל חכ"ל כרמיאל
אבנר סבן - מנכ"ל פארק התעשיות בר לב
ניתן לפנות בשאלות / הצעות למירב בן-ימיני 0524291435

פנייה למעסיקים בתקופת חירום

bottom of page